Skoči na vsebino

< Objave

Mladostništvo in prehod v odraslost

Osebnost mladih

Žugelj, U., Komidar, L. in Zupančič, M. (2016). Personality traits and illness representations as predictors of life satisfaction in hypertensive adolescents and emerging adults. Psihološka obzorja, 25, 203-213. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/zugelj_et_al.pdf, DOI: 10.20419/2016.25.458.

Cugmas, Z., Zupančič, M., Poredoš, M. in Kranjec, E. (2017). Vloga starševskega vedenja v zadovoljstvu mladih na prehodu v odraslost. Pedagoška obzorja, 32(1), 126-142.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2017). Personality, life events, and three components of subsequent subjective well-being in female university students. Social Inquiry Into Well-Being, 3(1), 1-14. https://www3.mruni.eu/ojs/social-inquiry-into-well-being/article/view/4619/4252, DOI: 10.13165/SIIW-17-3-1-01

Kavčič, T. in Zupančič, M. (2018). Razvoj in pomen temeljnih osebnostnih dimenzij na prehodu v odraslost. V: M. Zupančič in M. Puklek Levpušček (ur.). Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave. 1. izd. (str. 119-155). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Zupančič, M. (2020). Čustveni in osebnostni razvoj v mladostništvu ter na prehodu v odraslost. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 698-743). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Zupančič, M. (2020). Razvoj identitete in poklicno odločanje v mladostništvu ter na prehodu v odraslost. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 744-768). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Kranjec, E., Zupančič, M. in Sočan, G. (2021) Ocenjevanje temperamenta v zgodnjem mladostništvu: psihometrične značilnosti vprašalnika EATQ-R-SF. Revija za elementarno izobraževanje, 14(2), 193-216. DOI: 10.18690/re..14.2.193-216.2021.

Spoznavni in socialni razvoj

Zupančič, M. (2019). Razvoj odnosov s starši v mladostništvu in na prehodu v odraslost. V: L. Marjanovič Umek  in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme. 2. izd. (str. 197-220). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zupančič, M. in Svetina, M. (2020). Spoznavni razvoj v mladostništvu in na prehodu v odraslost. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 666-697). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Zupančič, M. in Svetina, M. (2020). Socialni razvoj v mladostništvu in na prehodu v odraslost. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 769-821). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 Zupančič, M. (2020). Socialna kognicija in moralni razvoj v mladostništvu ter na prehodu v odraslost. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 822-847). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Kristan, N., Marovič, M. in Kavčič, T. (2022). Who has my back? Social convoys and loneliness in Slovenian adolescents living in residential youth care grouphomes. Child & Family Social Work, 27, 254-266. https://doi.org/10.1111/cfs.12879 

Cugmas, Z. (2022). Namišljeni objekti navezanosti. i2.  

Klanjšek, R. in  Tement, S. (2019). Alcohol and drug use among youth – The interplay of future orientation, parenting, and housing conditions. Substance Use & Misuse, 54(12), 1956-1969. doi: 10.1080/10826084.2019.1621902

Košir, K., Horvat, M., Aram, U., Jurinec, N. in Tement, S. (2016). Does being on Facebook make me (feel) accepted in the classroom? The relationships between early adolescents’ Facebook usage, classroom peer acceptance and self-concept. Computers in Human Behavior, 62, 375-384, doi: 10.1016/j.chb.2016.04.013. 

Mladi in študij

Puklek Levpušček, M., Zupančič, M. in Sočan, G. (2013) Predicting achievement in mathematics in adolescent students: The role of individual and social factors. The Journal of Early Adolescence, 33(4), 523-551. http://jea.sagepub.com/content/33/4/523.full.pdf+html, DOI: 10.1177/0272431612450949

Smrtnik Vitulić, H. in Zupančič, M. (2013) Robust and specific personality traits as predictors of adolescents’ final grades and GPA at the end of compulsory schooling. European Journal of Psychology of Education, 28(4), 1181-1199. https://link.springer.com/article/10.1007/s10212-012-0161-2, DOI: 10.1007/s10212-012-0161-2

Puklek Levpušček, M. in Podlesek, A. (2017). Veljavnost in zanesljivost Lestvice akademske motivacije na vzorcu slovenskih študentov. Psihološka obzorja, 26, 10-20. 

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/puklek-levpuscek_podlesek.pdf

Puklek Levpušček, M. (2018). Mladi, študij in karierna pričakovanja. V: M. Zupančič (ur.) in M. Puklek Levpušček (ur.), Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave (str. 157-192). Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/305/445/6689-1

Puklek Levpušček, M. in Podlesek, A. (2019). Links between academic motivation, psychological need satisfaction in education, and university students’ satisfaction with their study. Psihologijske teme, 28(3), 567-587. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334420

Mladi in šola

Gril, A. in Rožman, M. (2013). Motivacija učencev skozi čas – analize časovnih trendov v mednarodnih raziskavah znanja. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 24, 1/2, str. 147-183, 192-193. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=141

Vidmar, M., Autor, S. in Gril, A. (2013). Odnos do znanosti med mladimi. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 24,1/2, str. 117-146, 191-192. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=141

Gril, A., Mlinarič Lešnik, V., Vidmar, M. in Autor, S. (2013). Vrednost znanja za dijake in študente v različnih izobraževalnih programih. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 24, 1/2, str. 51-86, 188-189, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=141. [

Mlinarič Lešnik, V., Rožman, M. in Gril, A. (2013). Zaznavanje uporabnosti in vrednosti znanja za poklic med dijaki in študenti. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 24, 1/2, str. 87-115, 189-190, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=141

Gril, A. (2016). Attitude to knowledge and adolescent’s learning achievement. V: U. Štremfel (ur.), Student (under)achievement: Perspectives, approaches, challenges (str. 109-130). Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Documenta, 11. 

Gril, A. (2016). Active classes as support to children’s and adolescents’ personal and social development for empowerment on their career paths. V: U. Štremfel (ur.) inM. Lovšin (ur.), Studentʼs career, personal and social development: Perspectives, approaches, challenges (str. 70-81). Pedagoški inštitut.

Mladi in delo

Puklek Levpušček, M., Rauch, V. in Komidar, L. (2018). Individuation in relation to parents as a predictor of career goals and career optimism in emerging adults. Scandinavian Journal of Psychology, 59(2), 146-156.  Doi: 10.1111/sjop.12421

Gril, A., Polovina, N., Jakšić, I., Autor, S. in Radulović, M. (2018). Value changes in adolescent’s anticipation of possible career selves in Slovenia and Serbia. V: N. Lebedeva (ur.), R. Dimitrova (ur.) in J. W. Berry (ur.), Changing values and identities in the post-communist world (str. 383-403). Springer, Societies and political orders in transition. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-72616-8

Psihološko osamosvajanje

Puklek Levpušček, M. (2011). Odnos s starši: pot k samostojnosti in podaljšana odvisnost. V: M. Puklek Levpušček, M. (ur.) in M. Zupančič, M. (ur.), Študenti na prehodu v odraslost (str. 71-108). Znanstvena založba Filozofske fakultete.

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/297/435/6542-1

Zupančič, M., Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2012). Individuation in relation to parents: A case with Slovene emerging adult students. Cogn. Creier Comport.,16, 265-292.

https://www.researchgate.net/publication/283072131_Individuation_in_relation_to_parents_a_case_with_Slovene_emerging_adult_Students

Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G. in Puklek Levpušček, M. (2014). Development and construct validation of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA). Journal of Personality Assessment, 96, 503-514. ODLIČNI V ZNANOSTI 2015

https://www.researchgate.net/publication/258425067_Development_and_Construct_Validation_of_the_Individuation_Test_for_Emerging_Adults_ITEA

Zupančič, M., Friedlmeier, W., Puklek Levpušček, M., Sirsch, U., Bruckner, J. in Horvat, M. (2014). Perceptions of achieved criteria for adulthood among Austrian, Slovene, and U. S. students. SAGE Open. http://sgo.sagepub.com/content/4/4/2158244014556997, DOI: 10.1177/2158244014556997

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2014) Student personality traits predicting individuation in relation to mothers and fathers. Journal of Adolescence, 37(5) 715-726. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197113001887, DOI: 10.1016/j.adolescence.2013.12.005

Zupančič, M, Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2014). Individuation in Slovene emerging adults: Its associations with demographics, transitional markers, achieved criteria for adulthood, and life satisfaction. Journal of Adolescence, 37, 1421-1433.  Doi: 10.1016/j.adolescence.2014.03.014

Komidar, L., Zupančič, M., Bjoernsen, C. in Puklek Levpušček, M. (2016). Development of the short version of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA-S) and its measurement invariance across Slovene and U.S. emerging adults. Journal of Personality Assessment, 98(6), 626-639. Doi: 10.1080/00223891.2016.1171231

Zupančič, M. in Komidar, L. (2018). Psihološko osamosvajanje in njegovo merjenje na prehodu v odraslost. V: M. Zupančič in M. Puklek Levpušček (ur.). Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave. 1. izd. (str. 81-118). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Karatas, S., Puklek Levpušček, M. in Komidar, L. (2019). Demographic factors and individuation in relation to parents predicting attachment avoidance and anxiety in Turkish emerging adults. Current Psychology, 38(6), 1443-1455. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12144-017-9691-8.pdf

Kavčič, T. in Zupančič, M. (2019). Types of separation-individuation in relation to mothers and fathers among young people entering adulthood. Journal of Youth Studies, 22(1), 66-86. DOI: 10.1080/13676261.2018.1478070. ODLIČNI V ZNANOSTI 2020

Komidar, L., Zupančič, M. in Sirsch, U. (2021). Validation of the Individuation Test for Emerging Adults-Short (ITEA-S) in Austrian and German emerging adults. Emerging Adulthood,9(6), 749-756. 

Zupančič, M., Sirsch, U., Lep, Ž. in Kavčič, T. (2023). Four types of individuation: Further evidence from two Central-European countries. Emerging Adulthood, 11(2), 512-519. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21676968221098822https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136503, DOI: 10.1177/21676968221098822. [COBISS.SI-ID 106854147].

Spletno vedenje

Kavčič, T., Puklek Levpušček, M., Zupančič, M., Poredoš, M. in Bjornsen, C. (2019). Personal correlates of problematic types of social media and mobile phone use in emerging adults. Human Technology, 15(2), 256-278. 

https://ht.csr-pub.eu/index.php/ht/article/view/224/202
Kirbiš, A. in Tement, S. (2021). Kulturna participacija in uporaba IKT: profili slovenskih mladostnikov. V A. Kirbiš (ur.). Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi. Maribor: Kulturni center.

Finančno delovanje

Cugmas, Z., Zupančič, M., Poredoš, M. in Kranjec, E. (2018). Napovedniki zadovoljstva z upravljanjem z osebnimi financami pri študentih prvega letnika. Anthropos, 50(1/2), 9-24.

Lep, Ž., Zupančič, M. in Poredoš, M. (2022). Saving of freshmen and their parents in Slovenia: Saving motives and links to parental financial socialization. Journal of Family and Economic Issues, 43(4), 756–773. https://doi.org/10.1007/s10834-021-09789-x [COBISS.SI-ID 76424451]

Zupančič, M., Sirsch, U. in Poredoš, M. (2018). Upravljanje z denarjem in življenjsko zadovoljstvo na prehodu v odraslost. V: M. Zupančič in M. Puklek Levpušček (ur.). Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave. 1. izd. (str. 193-222). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Sirsch, U., Zupančič, M., Poredoš, M., Levec, K. in Friedlmeier, M. (2020). Does parental financial socialization for emerging adults matter? The case of Austrian and Slovene first-year university students. Emerging Adulthood, 8(6), 509-520. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2167696819882178, DOI: 10.1177/2167696819882178. Lep, Ž., Zupančič, M. in Poredoš, M. (2021) Saving of freshmen and their parents in Slovenia: Saving motives and links to parental financial socialization. Journal of Family and Economic Issues. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10834-021-09789-x, DOI: 10.1007/s10834-021-09789-x.

Zupančič, M., Poredoš, M. in Lep, Ž. (2023). Intergenerational model of financial satisfaction and parent-child financial relationship. Journal of Social and Personal Relationships, 40(8), 2568–2591. https://doi.org/10.1177/02654075231153352 [COBISS.SI-ID 139627523]

Državljanstvo

Lep, Ž. in Zupančič, M. (2022). Civic identity in emerging adulthood. European Journal of Psychological Assessment. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=pdh&AN=2022-46459-001&lang=sl&site=eds-live&scope=site, DOI: 10.1027/1015-5759/a000696.

Gril, A. (2015). Spodbujanje participacije mladih v družbi (psihološka perspektiva). Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 26, 3/4, 129-153, 234-235.