Skoči na vsebino

< Objave

Pozna odraslost

Pozna odraslost

Petrič, M. in Zupančič, M. (2012) Ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi v pozni odraslosti. Kakovostna starost, 15(2), 13-27.

Petrič, M. in Zupančič, M. (2016). Prostočasne dejavnosti in mladostno počutje starejših. Kakovostna starost, 19(3), 20-31.

Zupančič, M. in Poredoš, M. (2017) Zadovoljstvo z življenjem v pozni odraslosti: odnos med starejšimi starši in odraslimi otroki šteje. Kakovostna starost, 20(2), 3-18.

Zupančič, M. (2019). Učinkovitost vsakdanjega delovanja v pozni odraslosti. V: L. Marjanovič Umek  in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme. 2. izd. (str. 247-272). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zupančič, M. (2020). Osebnostni razvoj v pozni odraslosti. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 1040-1064). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zupančič, M. (2020). Spoznavni razvoj in vsakodnevna kompetentnost v pozni odraslosti. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 1065-1098). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zupančič, M. (2020). Socialni razvoj v pozni odraslosti. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 3. zvezek (str. 1099-1125). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Petrič, M. in Zupančič, M. (2021) Personality traits predicting different aspects of subjective well-being in elderly adults. Psihološka obzorja, 30, 15-25.  http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2021/petric_zupancic.pdf, DOI: 10.20419/2021.30.528.