Skoči na vsebino

< Objave

Metodologija in merjenje

Metodologija in merjenje

Kowal, M., …., Kavčič, T., …., Zupančič, M., et al. (2023). Validation of the Short Version (TLS-15) of the Triangular Love Scale (TLS-45) across 37 languages. Archives of Sexual Behavior. 26 Oct. 2023, 19 str. https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-023-02702-7, DOI: 10.1007/s10508-023-02702-7. [COBISS.SI-ID 170782467]

Kranjec, E., Zupančič, M. in Sočan, G. (2021). Ocenjevanje temperamenta v zgodnjem mladostništvu: psihometrične značilnosti vprašalnika EATQ-R-SF. Revija za elementarno izobraževanje, 14(2), 193-216. DOI: 10.18690/re..14.2.193-216.2021. [COBISS.SI-ID 69859587]

Glavač, T., Lep, Ž. in Zupančič, M. (2023) Psychometric properties of the Slovenian adaptation of Zuckerman-Kuhlman Cross-Cultural 50 item personality questionnaire (ZKPQ-50-CC) in a sample of emerging adults. Psihološka obzorja, 32, 131-141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2023/Glavac_et_al.pdf, DOI: 10.20419/2023.32.581. [COBISS.SI-ID 176353283]

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2023) Medosebne razlike pri otrocih in mladostnikih in kratka oblika vprašalnika VMR-OM: VMR-OM-K: priročnik. Center za psihodiagnostična sredstva. [COBISS.SI-ID 142983683]

Zupančič, M. in Svetina, M. (2022). Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko. Založba Univerze, Zbirka Razprave FF. [COBISS.SI-ID 119488515]

Sorgente, A., Atay, B., Aubrey, M., Bhatia, S., Crespo, C., Fonseca, G., Güneri, O. Y., Lep, Ž., Lessard, D., Negru Subtirica, O., Portugal, A., Ranta, M., Relvas, A. P., Singh, N., Sirsch, U., Zupančič, M. in Lanz, M.  (2024). One (financial well-being) model fits all? Testing the Multidimensional Subjective Financial Well-Being Scale across nine countries. Journal of Happiness Studies, 25(13). https://doi.org/10.1007/s10902-024-00708-z

Zager Kocjan, G., Lavtar, D. in Sočan, G. (2022). The effects of survey mode on self-reported psychological functioning: Measurement invariance and latent mean comparison across face-to-face and web modes. Behavior Research Methods, 54, 1-18. https://doi.org/10.3758/s13428-022-01867-8 https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-022-01867-8

Zager Kocjan, G., Jose, P. E., Sočan, G. in Avsec, A. (2021). Measurement invariance of the subjective happiness scale across countries, gender, age, and time. Assessment, 29, 826-841. https://doi.org/10.1177/1073191121993558, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073191121993558, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124980

Sočan, G. in Zager Kocjan, G. (2021). Person-level assessment of measurement invariance. Quality and Quantity, 56, 3481–3503. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01262-z https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-021-01262-z#citeas

Sedlar, N., Šprah, L., Tement, S. in Sočan, G. (2015). Internal structure of an alternative measure of burnout: Study on the Slovenian adaptation of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Burnout Research, 2, 1-7. doi:10.1016/j.burn.2015.02.001

Vidmar, M., Gril, A. in Furman, L. (2018). Adaptation of the social competence and behavior evaluation scale for adolescents : structural validity and reliability. Journal of Psychoeducational Assessment, 36, 4, str. 398-404. DOI: 10.1177/0734282916677648.