Skoči na vsebino

< Objave

Otroštvo

Spoznavni razvoj

Zupančič, M. (2020). Zaznavni in spoznavni razvoj dojenčka in malčka. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 1. zvezek (str. 203-236). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Temperament in osebnost

Kavčič, T., Podlesek, A. in Zupančič, M. (2012). The role of early childhood personality in the developmental course of social adjustment. International Journal of Behavioral Development, 36(3), 215-225. http://jbd.sagepub.com/content/36/3/215.full.pdf+html.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2013). Neuroticism in early childhood: Its measurement, development, and behavioral expressions (str. 1-42). V: K. Parn (ur.). Psychology of neuroticism. Nova Science Publishers.

Stropnik, S. in Zupančič, M. (2014). Temperament malčka – kratka oblika vprašalnika o vedenju malčkov. Anthropos, 46(3/4), 85-108.

Zupančič, M., Kavčič, T., Slobodskaya, H. R. in Akhmetova, O. A. (2016). Broad and narrow personality traits predicting academic achievement over compulsory schooling: A cross-sectional study in two countries. The Journal of Early Adolescence, 36(6), 783-806. http://jea.sagepub.com/content/36/6/783.abstract, DOI: 10.1177/0272431615588954

Zupančič, M., Podlesek, A. in Kavčič, T. (2018). Child personality – adjustment associations at the transition from kindergarten to school: Evaluating the vulnerability and the scar model. Child Indicators Research, 11(1), 97-116. http://link.springer.com/article/10.1007/s12187-016-9423-x, DOI: 10.1007/s12187-016-9423-x. ODLIČNI V ZNANOSTI 2019

Zupančič, M. (2019). Osebnostne poteze v otroštvu in mladostništvu. V: L. Marjanovič Umek  in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme. 2. izd. (str. 51-77). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zupančič, M. (2020). Razvoj čustev in temperament ter osebnost v obdobjih dojenčka in malčka. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 1. zvezek (str. 257-286). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2020). Temperament in osebnost v zgodnjem otroštvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 2. zvezek (str. 413-434). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zupančič, M. in Kavčič, T. (2020). Osebnostne značilnosti v srednjem in poznem otroštvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 2. zvezek (str. 530-551). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Socialni razvoj

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2019). Zgodnji razvoj socialnega vedenja. V: L. Marjanovič Umek  in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme. 2. izd. (str. 78-107). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2020). Socialni in moralni razvoj v zgodnjem otroštvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 2. zvezek (str. 435-458). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2020). Socialni in moralni razvoj v srednjem in poznem otroštvu. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 2. zvezek (str. 552-571). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Zupančič, M. (2020). Socialni razvoj dojenčka in malčka. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 1. zvezek (str. 287-312). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Cugmas, Z., Perko, J. in Pšunder, M. (2020). Občutljivost za otrokove potrebe pri mamah dveh generacij. Pedagoška obzorja, 35(3/4), 117-132.Cugmas, Z. (2020). Večkratna navezanost. i2.

Razvoj govora in zgodnje pismenosti

Marjanovič Umek, L. in Fekonja. U. (2019). Zgodbe otrok: razvoj in spodbujanje pripovedovanja. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Hacin Beyazoglu, K. (2020). Zgodnja pismenost otrok. Razvoj, spremljanje in spodbujanje. Znanstvena založba Filozofske fakultete UL.

Kranjec, E. in Cugmas, Z. (2021). Razvojne značilnosti otrok od rojstva do poznega otroštva. V: D. Haramija in S. Pulko (ur.), Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju (str. 63-85). Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba.

Razlike glede na spol

Vrtec in šola

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2020). Otroci v vrtcu in šoli. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. 2. zvezek (str. 572-607). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Razvojna diagnostika

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2019). Ocenjevanje in spremljanje zgodnjega razvoja. V: L. Marjanovič Umek  in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme. 2. izd. (str. 23-50). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zupančič, M. in Svetina, M. (2022). Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko. 2. izd. Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani.