Skip to content

research programme

Applied developmental psychology

We explore basic domains of psychological development from a lifespan development perspective.

Participating institutions

Funding

Programska skupina deluje v okviru Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Delovanje programske skupine financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz proračunskih sredstev (P5-0062).